Skip to main content

SENAD®HLWC

- den enkla & smarta lösningen för:

  • Grundförstärkningar
  • Hamn & Kajrenoveringar
  • Brandsäkra väggar
  • Lättfyllnader
  • Grunder
  • Isolering

Radon & Radontätning

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Specialbetong Stockholm - SBS

SENAD® HLWC är ett patenterat koncept utvecklat i Sverige, en lättbetong framtagen med modern forskningsteknik med hjälp av AkzoNobel. Kännetecknande är många användningsområden, den höga precisionen på reproducerbarheten samt den homogena porstrukturen, allt detta resulterar i jämn kvalitet och kontrollerade goda egenskaper, speciellt gällande isolering, fukt och styrka.

SENAD® HLWC är ett lättbetongmaterial. Vårt material i kombination med ett nytt koncept öppnar vägar för nya och spännande sätt att anlägga och bygga.

Kontakta oss för mer information och/eller läs mer här och läs om nya intressanta sätt att lösa gamla problem.

En kort introduktion av vår lättbetong SENAD® HLWC

Miljövänligt: Har ingen påvisbar inverkan på miljön då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider. 

Brandsäkert: Vad gäller brandsäkerheten så brinner inte en cementbaserad produkt och vår patenterade lättbetong spricker inte heller av varken upphettning eller snabb nedkylning vid t.ex. brandbekämpning. Vi har gjort många tester och fått mycket goda resultat.  

Hydrofobt: Vår lättbetong är vattenfrånstötande och lämpar sig utmärkt vid kaj- och slussrenoveringar då den tränger bort vattnet. SENAD® HLWC kan även gjutas direkt på vattnet då den flyter vid lägre densiteter.

Luftinnehållande: Vi kan blanda vår lättbetong till ett luftinnehåll upp till 85%, vilket ger bra isoleringsegenskaper och minimerar ballastbehovet.

Pumpbart: Då vår lättbetong kan innehålla ett högt luftinnehåll så är den förhållandevis lätt att pumpa.

SENAD®HLWC (Hydrofobic, Light Weight Concrete) uppfanns i en mekanisk verkstad i Ånge, Danes Verkstäder. Danes Verkstäder har haft många internationellt erkända patent. Efter förfrågningar från betongindustrin om en miljövänligare lättbetong så utvecklade de tillsammans med AkzoNobel SENAD® HLWC. Den gamla sortens lättbetong innehöll cement och ett plastskum. Prover med den nya lättbetongen startade på 1980-talet och det blev patenterat 1992.

Vi på Specialbetong Stockholm är den enda entreprenören i världen som arbetar med just denna lättbetong.

Vi har ett intimt samarbete med laboratoriet samt konstruktören som varit med och tagit fram denna lättbetong. Det är unikt och en mycket bra kontakt i dagens bransch. Materialen förändras liksom cementen och då måste vi även ändra på våra recept. Konstruktören och uppfinnaren av SENAD® HLWC har ett labb där alla tester utförs, så att materialet alltid är anpassat för dagens krav. Betongbranschen kan vara väldigt konservativ och vi blir ofta tillfrågade att lösa problem. Detta hade kunnat undvikas genom att kontakta oss i ett tidigare skede, men det ändras i takt med att kunskapen om vår produkt sprids.

SENAD® HLWC kan beskrivas som en skumbetong som består av luftporer. Skillnaden mellan SENAD® HLWC och vanlig lättbetong är att en vanlig lättbetong ofta blandas med plastskum istället för att tillföra luftbubblor. Vår produkt görs på plats i speciella maskiner med vatten, cement och tensider. En tensid är en skumporbildare typ ett vanligt diskmedel, men det vi använder gör att luftporerna håller mycket bra. Den annars vanliga lättbetongen håller på att fasas ut. De flesta kommuner tillåter idag inte att plastmaterial eller annan inblandning av konstgjort material pumpas ned i marken.

Några utstående egenskaperna för vår lättbetong är brandsäker, isolerande, hydrofobt och lätt.  Vi kan med enkelhet blanda olika densiteter. För att nämna ett exempel, vanlig betong har en densitet på 2300 kg/m³. Vår lättbetong kan komma ned till en densitet på 400 kg/m³ och då är det 80% luft i betongen. Vi brukar blanda en densitet mellan 400 kg/m³ till 1000 kg/m³. Vi kan ändra densitet enkelt på plats vilket också är unikt för vår produkt.

SENAD® HLWC varianter

Light: 60-80% luftmängd

Med mer luft blir lättbetongen mer brandhärdig och isolerande än vanlig betong. Luften i porerna skyddar som vanlig isolering emot värme och kyla. Vi använder denna lättare densitet till isolering av grundplattor, isolering av gamla golv samt till grund/markstabilisering m.m. SENAD® HLWC är även gastät och stoppar med det lukter, Radon och andra gaser. Har man råkat ut för en sättning under ett hus så innebär det att marken har sjunkit och då vill man inte tillföra någon tyngre extravikt som vanlig betong medför. Sättningarna accelereras nämligen då. Istället så tillför man vår SENAD® HLWC som inte medför några speciellt tunga laster på mark eller konstruktion.

Medium: 50% luftmängd

I denna blandning så tillför vi sand som ballast, man tappar lite av isoleringsförmågan och vattenavvisande egenskapen men produkten är fortfarande vattenfast.

High: 10% luftmängd

Denna blandning använder vi för det mesta till gjutningar under vatten och på bottnar. Vår tensid gör att betongen blir hållfast även vid gjutning under vatten.

SENAD®HLWC - Vår lättbetong

SENAD®HLWC: En skumbetong som består utav luftporer. Vanlig lättbetong blandas ofta med plastskum istället för luftbubblor. De flesta kommuner tillåter idag inte att plastmaterial grävs ned i backen. Vår lättbetong är brandsäker, isolerande, vattenavstötande och lätt. Vår produkt är unik.

Betong och flytspackling

Specialbetong Stockholm AB utför även mer vanliga betonggjutningar. Vi har restaurerat många större garage från grunden och erbjuder allt inom betonggjutningar och flytspackling.

Materialteknik

SENAD® HLWC L är en teknikbetong och tillverkas inom ett metodpatent i speciella mixers och innehåller bl.a. vatten och cement samt luftporbildare. Vid tillverkning av SENAD® HLWC L tillsätts luftporbildare i blandningsvattnet och man erhåller ett teknisk- kemisk teknikbetong med ett luftinnehåll på ca: 84-60%.

Hamn, kaj samt slussrestaurering

Vår lättbetong är en betongmassa som tränger in i sprickor och hålrum samt har unika egenskaper när det gäller hamnrenoveringar och kajrenoveringar. Materialet SENAD® HLWC kan lätt anpassas efter problemen och är en massa som inte blandar sig med vatten.

Radon & Radontätning

Materialet SENAD®HLWC är ett betongmaterial med kontrollerat porsystem (kapillärbrytande) som förhindrar transport genom materialet. Vi kombinerar detta med en typ av platsfolie som gjuts in för att eliminera att den genom åren bryts ner och påverkas av uv-strålning och fysisk påverkan.

Miljö

Kvalitet och miljöhänsyn har varit och är hörnstenar i vår lättbetongs utvecklingsprocess. SENAD® HLWC har en ej påvisbar inverkan på miljön, då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider (typ vanligt diskmedel). Att arbeta med materialet SENAD® HLWC främjar kvalitets- och miljöutvecklingen och verkar långsiktigt för att miljön sätts i centrum. SENAD® HLWC kan återvinnas till 100% på ett miljöriktigt sätt.

Lättfyllnad

Vår SENAD®HLWC är det bästa alternativet du kan hitta som lättfyllnad. Inom områden där vikterna har blivit för höga och därmed behöver reduceras fungerar vår lättbetong utmärkt. Vi kan komma så lågt som 400kg/km3, och SENAD®HLWC kan t.o.m. gjutas flytande på vattnet.

Brandsäkerhet

SENAD® HLWC tar testats tillsammans med Räddningsverket. Lättbetongen spricker inte vid upphettning eller snabb nedkylning. Materialet har testats på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och fått det brandklassat till A 120, vilket är ett mycket bra resultat.

Grunder

Vid en sättning av husgrund eller platta fungerar SENAD® HLWC utmärkt och med små ingrepp kan grunden förstärkas. Massan kan pumpas så den hamnar exakt där du vill och den är i det närmaste självnivellerande (självutjämnande) och kräver ingen kompaktering.

Kontakta Oss